Зелена школа: Слоу Фуд та Екопіцца

зелена школаКілька днів як приїхала з навчання у Зеленій Школі. Не можу вирішити, про що думати)))), в голові все пхається і проситься. Треба і собі щось вирішити, і вам розповісти. Почну з вас.
Тако, зразу в лоб: Зелена Школа – то таке місце, де твої еко-заскоки отримують бізнесово-соціальний напрямок. А ще - знайомства, а ще - ідеї, а ще – підтвердження того, що живеш ти в правильному напрямку, що ти не смішний з тою пластиковою пляшкою чи пачкою макулатури…
Лекторами в школі були бізнесмени, але не тільки і не прості. Нижче позгадую тих, хто сильніше запав в душу. Займалися ми інтенсивно, з 9-ї по 21-шу з перервами, в цікавому приміщенні на 11-му поверсі, така якась майже мансарда з видом спочатку на туман, а потім – на золоту осінь, аеропорт, вечірній Київ…
Відбулося знайомство з рухом Slow Food (протилежне до Fast Food). Його суть в цінності їжі, в її різноманітності, в збереженні автентичності, традиційних страв. А це ж тісно переплетене і з органічним землеробством (де ціниться своє насіння, маленькі домашні господарства), із політикою мінімізації вуглецевого сліду (один із моментів – споживання місцевих продуктів, щоб не використовувати доставку з далеких країн, у тому числі найзабруднюючим транспортом - літаком)…
Організація Слоу Фуд створена на противагу прискоренню темпу життя, для демонстрації людям того, як вони в тій суєті втратили традиції, не знають, звідки береться їх їжа, якої вона якості. А харчування – то не лише здоров’я фізичне, тому це все так важливо. В різних країнах світу члени цієї організації проводять акції, освітню діяльність на предмет локального споживання, захисту продовольчої біорізноманітності, а також закликають усіх до членства як для вияву солідарності в цих питаннях. Приєднатися можете і ви. Для цього треба заповнити форму реєстрації і сплатити внески. Для чого? Щоб захистити і насолоджуватися своїм кулінарним спадком предків, допомогти оздоровленню суспільства. Члени товариства отримуватимуть електронну і друковану пошту з інформацією про події, що стосуються Слоу Фуд.
Про те, що бізнес може (і повинен: за цим майбутнє) бути соціальним, я вперше почула від власника «Еко-піцци» з Дніпропетровська Сергія Усатого. Він, щоб вижити на ринку серед конкурентів, не лише підібрав гарний рецепт своєї продукції, а й придумав таку фішку: при доставці піцци клієнт може повернути коробку з попереднього замовлення і отримати за це знижку. Вони приймають навіть коробки конкурентів)))). Уявляєте, яка це гора макулатури? Геніально просто! І вже не дивує, що фірма також опікується дитячим будинком, організовує масові прибирання територій від сміття і пригощає потім учасників піцою. І логотип у них симпатичний і зі смислом (про графічний дизайн я ще напишу, мали шикарне знайомство). Від мене захват і повага!
зелена школа
Далі буде.
------------------------------
Несколько дней тому назад я приехала с обучения в Зеленой Школе. Не могу решить, о чем думать)))), в голове все лезет и просится. Надо и себе что-то решить, и вам рассказать. Начну с вас.
Короче, сразу в лоб: Зеленая Школа - это такое место, где твои эко-заскоки получают бизнес-социальное направление. А еще - знакомства, а еще - идеи, а еще - подтверждение того, что живешь ты в правильном направлении, что ты не смешной с єтой пластиковой бутылкой или пачкой макулатуры ...
Лекторами в школе были бизнесмены, но не только и не простые. Ниже повспоминаю тех, кто сильнее запал в душу. Занимались мы интенсивно, с 9 по 21-ю с перерывами, в интересном помещении на 11-м этаже, такая почти мансарда с видом сначала на туман, а затем - на золотую осень, аэропорт, вечерний Киев ...
Состоялось знакомство с движением Slow Food (противоположное Fast Food). Его суть в ценности пищи, в ее разнообразии, в сохранении подлинности, традиционных блюд. А ведь это тесно переплетено и с органическим земледелием (где ценятся свои семена, маленькие домашние хозяйства), с политикой минимизации углеродного следа (один из моментов - потребление местных продуктов, чтобы не использовать доставку из дальних стран, в том числе самым загрязняющим транспортом - самолетом) ...
Организация Слоу Фуд создана в противовес ускорению темпа жизни, для демонстрации людям того, как они в этой суете потеряли традиции, не знают, откуда берется их еда, какого она качества. А питание - это не только здоровье физическое, поэтому это все так важно. В разных странах мира члены этой организации проводят акции, образовательную деятельность на предмет локального потребления, защиты продовольственного биоразнообразия, а также призывают всех к членству как к проявлению солидарности в этих вопросах. Присоединиться можете и вы. Для этого надо заполнить форму регистрации и уплатить взносы. Для чего? Чтобы защитить и наслаждаться своим кулинарным наследием предков, помочь оздоровлению общества. Члены общества могут получать электронную и печатную почту с информацией о событиях, касающихся Слоу Фуд.
О том, что бизнес может (и должен: за этим будущее) быть социальным, я впервые услышала от владельца «Эко-пиццы» из Днепропетровска Сергея Усатого. Он, чтобы выжить на рынке среди конкурентов, не только подобрал хороший рецепт своей продукции, но и придумал такую фишку: при доставке пиццы клиент может вернуть коробку с предварительного заказа и получить за это скидку. Они принимают даже коробки конкурентов)))). Представляете, какая это гора макулатуры? Гениально просто! И уже не удивляет, что фирма также занимается детским домом, организует массовые уборки территорий от мусора и угощает затем участников пиццей. И логотип у них симпатичный и со смыслом (о графическом дизайне я еще напишу, имели шикарное знакомство). От меня восторг и уважение!
Продолжение следует.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *