Удольфійський квітник

удольфійський квітникЯ на цю тему хотіла написати ще роки два тому. І все відкладала, бо не готова, не вивчила достатньо тему, не мала практичних напрацювань і прикладів. Ну, що я можу сказати сьогодні - у мене досі нема повноцінного удольфійського квітника (назва походить від прізвища дизайнера Удольфа, який шикарно оформлював квітники особливим способом). Є невеличкий подібний, яким я милуюся і задоволена часами, поки знов не залізу в фотографії Удольфа і не побачу його творчість. І тоді панікую, що або мусить бути якась схема, технічна закономірність розташувань, або просто треба його талант. А ще треба розвести більше рослин.

Але коли приступ перфекціонізму пройде, то я продовжую заводити у себе нових членів удольфійського квітника, тикаючи їх інтуїтивно (бо ж чарівної схеми нема). Що ж я можу розповісти про це?

Найперше, що мене зацікавило в удольфійському квітнику – це його декоративність у всі сезони. Бо зазвичай же взимку взагалі нічого нема на клумбі, весна-осінь також зі своїми особливостями… В основному господарі восени старанно зрізають всі сухі рослини, перекопують землю між квітами і взимку спостерігають рівнину, вкриту снігом, а навесні вичищають клумби в очікуванні перших цибулькових.

За альтернативною же теорією (взагалі я зустрічала крім назви «удольфійський квітник» ще варіант «квітник осінньо-зимової декоративності») рослини підбираються з розрахунку форм майбутніх квітів, з якими вони увійдуть в зиму. І оця відміна ліквідації сухостою дуже гарно вписується в органічне природозгідне землеробство, яким я займаюсь, тому я з величезною цікавістю продовжую вивчати це питання та практикуватись.

А тепер без лірики. При створенні удольфійського квітника слід знати певні правила. По-перше, при посадці молодої рослинки ми мусимо уявляти її повний дорослий розмір. По-друге, наша уява має допомогти нам посадити рослини на такій відстані одна від одної, щоб їх висохлі суцвіття торкалися один одного. Між ними можна розмістити такі види, які зникнуть після морозів, ставши мульчею, яка не залишить голою землю. По-третє, ми мусимо також врахувати кольори рослин, щоб уявити, як вони будуть виглядати на фоні один одного; очевидно, що кольори не повинні зливатися. І четверте правило: варто знати, що всі рослини удольфійського квітника по формі цвітіння поділяються на групи: свічка, ґудзики та кульки, плюмажі, парасольки, ромашки, екрани та занавіски. І при посадці комбінувати рослини гармонійно.

Трішки прикладів рослин різних груп удольфійського квітника.

 

Свічка: горець, клопогон, лаванда, лофант, коров’як.

Ґудзики та кульки: мордовник, монарда, кровохльобка, синьоголовник, аліум.

Плюмаж: астильба, солідаго (золотарник), міскантус.

Парасолька: дренець, дудник, тисячолисник.

Ромашка: ехінацея, геленіум, рудбекія, багаторічна айстра, девясил.

Екрани та занавіски: гевейник, молінія.

Наразі закінчую, але то тільки на сьогодні. У цьому році планую більше розповісти і показати про удольфійський квітник.

На фото різний час і ракурси мого квітника.

удольфійський квітник
удольфійський квітник
удольфійський квітник

--------------------------------------------

Я на эту тему хотела написать еще года два назад. И все откладывала, потому что не готова, не выучила достаточно тему, не имела практических наработок и примеров. Ну, что я могу сказать сегодня - у меня до сих пор нет полноценного удольфийського цветника (название происходит от фамилии дизайнера Удольфа, который шикарно оформлял цветники особым способом). Есть небольшой подобный (первое фото), которым я любуюсь и довольна временами, пока вновь не залезу в фотографии Удольфа и не увижу его творчество. И тогда паникую, что либо должна быть какая-то схема, техническая закономерность местоположения, или просто нужно его талант. А еще надо развести больше растений.

Но когда приступ перфекционизма пройдет, то я продолжаю заводить у себя новых членов удольфийського цветника, тыкая их интуитивно (ведь волшебной схемы нет). Что я могу рассказать об этом?

Первое, что меня заинтересовало в удольфийському цветнике - это его декоративность во все сезоны. Потому что обычно же зимой вообще ничего нет на клумбе, весна-осень также со своими особенностями ... В основном хозяева осенью тщательно срезают все сухие растения, перекапывают землю между цветами и зимой наблюдают равнину, покрытую снегом, а весной вычищают клумбы в ожидании первых луковичных.

По альтернативной же теории (вообще я встречала кроме названия «удольфийський цветник» еще вариант «цветник осенне-зимней декоративности») растения подбираются из расчета форм будущих цветов, с которыми они войдут в зиму. И эта отмена ликвидации сухостоя очень хорошо вписывается в органическое природосообразное земледелие, которым я занимаюсь, поэтому я с огромным интересом продолжаю изучать этот вопрос и практиковаться.

А теперь без лирики. При создании удольфийського цветника следует знать определенные правила. Во-первых, при посадке молодого растеньица мы должны представлять его полный взрослый размер. Во-вторых, наше воображение должно помочь нам посадить растения на таком расстоянии друг от друга, чтобы их высохшие соцветия касались друг друга. Между ними можно разместить такие виды, которые исчезнут после морозов, став мульчей, которая не оставит голой земли. В-третьих, мы должны также учесть цвета растений, чтобы представить, как они будут выглядеть на фоне друг друга; очевидно, что цвета не должны сливаться. И четвертое правило: следует знать, что все растения удольфийського цветника по форме цветения делятся на группы: свеча, пуговицы и шарики, плюмажи, зонтики, ромашки, экраны и шторы. И при посадке комбинировать растения гармонично.

Немного примеров растений разных групп удольфийського цветника.

 

Свеча: горец, клопогон, лаванда, лофант, коровяк.

Пуговицы и шарики: мордовник, монарда, кровохльобка, синеголовник, алиум.

Плюмаж: астильба, солидаго (золотарник), мискантус.

Зонтик: дренець, дудник, тысячелистник.

Ромашка: эхинацея, гелениум, рудбекию, многолетняя астра, девясил.

Экраны и занавески: гевейник, молиния.

Сейчас заканчиваю, но то только на сегодня. В этом году планирую больше рассказать и показать об удольфийськиом цветнике.

 

 

 

5169 3305 0655 6742

 

2 thoughts on “Удольфійський квітник

  1. І без чарівної схеми квітник у тебе чарівно виглядає. Прошу в студію фото ранньої весни.

    • Та і зимові б пригодилися, але нема. У цьому сезоні хочу фотографувати в різний час.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *