Розсмічування

Певно сезон, бо звідусіль мені йде інформація про зменшення і ліквідацію сміття. В тому числі трапляються різні марафони. Наталія Корбут скоро починає свій, у неї взагалі тренінги і марафони енергійні, дуже рекомендую. Та й інші в стрічці новин майнули, і на навчанні в Зеленій школі про сміття, і цікавий огляд книжки зустріла про мінімалізм речей…
Коротше, така ідея: хто зі мною спробує місяць викидати щодня непотрібні речі? Ну, не обов’язково буквально викидати, можна (і навіть треба!) продати, віддати, здати на переробку… В чому фішка, щоб разом? Бо я як ведуча буду відмічати всіх, хто відчитався за день і казати ай-яй-яй сачкунам)))). Ну а ви мені)))). Тобто цей марафон для лінивих, для тих, хто не доводить справи до кінця як стимул таки довести.
Пропоную так: якого числа стартуємо – стільки речей і виносимо, тобто якщо у цей четвер 5 листопада – то виносимо 5 речей. Ускладнення завдання полягатиме в тому, щоб речі сфотографувати, показати (мені, або подумаємо, може окремий фотосайт взяти, щоб учасники бачили) і коротко розповісти історію цих речей. Ну, як подяку їм за службу. Є ще інші варіанти, наприклад щодня кількість речей збільшується на одну, але тоді історій буде забагато, ще повтікаєте мені)))).
Може будуть якісь доповнення, ідеї? Чекаю на коментарі (бажано зразу тут, на сайті). Часу мало, самі розумієте, число речей з календарем збільшуватиметься.
***
Чекати часу нема, раз ніхто за два дні не зголосився скласти мені компанію, я спочатку вирішила робити це сама… Але потім думаю – ні, піду до Наталії Корбут))))). Може потім розповім, як все пройшло.
-------------------
Вероятно сезон, потому что отовсюду мне идет информация об уменьшении и ликвидации мусора. В том числе разные марафоны. Наталья Корбут скоро начинает свой, у нее вообще тренинги и марафоны энергичные, очень рекомендую. И другие в ленте новостей мелькнули, и на обучении в Зеленой школе о мусоре, и интересный обзор книги встретила о минимализме вещей...
Короче, такая идея: кто со мной попытается месяц выбрасывать ежедневно ненужные вещи? Ну, не обязательно буквально выбрасывать, можно (и даже нужно!) продать, отдать, сдать на переработку ... В чем фишка, чтобы вместе? Я как ведущая буду отмечать всех, кто отчитался за день и говорить ай-яй-яй сачкунам)))). Ну а вы мне)))). То есть этот марафон для ленивых, для тех, кто не доводит дела до конца как стимул таки доказать.
Предлагаю так: какого числа стартуем - столько вещей и выносим, то есть если в этот четверг 5 ноября - то выносим 5 вещей. Усложнение задачи будет заключаться в том, чтобы вещи сфотографировать, показать (мне, или подумаем, может отдельный фотосайт взять, чтобы участники видели) и коротко рассказать историю этих вещей. Ну, как благодарность им за службу. Есть еще другие варианты, например ежедневно количество вещей увеличивается на одну, но тогда историй будет много, еще разбежитесь мне)))).
Может будут какие-то дополнения, идеи? Жду комментарии (желательно сразу здесь, на сайте). Времени мало, сами понимаете, число вещей календарём увеличиваеться.
***
Ждать времени нет, то никто за два дня не согласился составить мне компанию, я сначала решила делать это сама ... Но потом думаю - нет, пойду к Наталье Корбут))))). Может потом расскажу, как все прошло.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *