Люблю садити дерева

Обсадивши ставок новими рослинками, я зрозуміла, що знов хочу вирощувати дерева з насіння. Коли малювала схему посадок, користуючись знаннями про особливості мікроклімату навколо ставка, побачила потребу в конкретних деревах і кущах. Знайшла місця, де можна придбати насіння. Наприклад, зібрати в ботсадах. Цього року мої запаси поповнилися різними горіхами і ціним скарбом – шишечками метасеквойї. Рослинка складна (сіяти не дуже складно, просто з зимівлею в перші роки можуть бути проблеми), але побажайте мені удачі, бо я її хочу!

Зверніть увагу, яке дрібненьке зерняточко:

Ще маю гарний досвід співпраці з Марією Газнюк, вона – біолог і працівниця ботсаду ім.Гришка. Не раз купувала у неї насіння, маю успішні результати. Раджу також її як лектора, наприклад можна послухати її безкоштовну лекцію. Можливо, сама лекція не схожа на захопливий фільм, але інформація у ній дуже концентрована і цінна живим практичним досвідом. Зазвичай я лекції вмикаю як супровід до хатньої роботи, але цю мусила слухати з блокнотом і ручкою – щоб записувати цінні поради. І якщо це ваше, тоді дуже раджу цілий курс Марії.

Оце після її лекції надумала в ящиках на зиму закласти горішки і барбарис, обклавши полином ямку від мишей.

Також знайшла координати цікавого лісника, але він не працює з інтернетом, то ж я відправила йому, як в старі добрі часи, лист з підписаним конвертом, і чекаю прайс.

Ага, і ще цікавинка трапилась! Кедри! Певно чули про таку течію, коли люди вирощують кедри. Мова йшла про сибірські кедри. Дерево цікаве, горішки смачні. Виростити з зернинки важко, у мене не виходило. Ну, і плодоносити починає це дерево щось на 20-й рік… І от бачу оголошення, що збирається замовлення на корейську кедрову сосну. Згідно інформації, дерево невибагливе, більш стійке до наших кліматичних умов, горішки крупніші від сибірських, та і плодоносити почне набагато раніше за них! Такій спокусі я не могла не піддатися))). Кому цікаво – там збір замовлення до 10 грудня, можна купити насіння або і маленькі саджанці відразу.

Кедр є реліктовим деревом, тобто тим, хто пережив багато тисячоліть змін на планеті. Крім нього сюди відноситься модрина, гінкго, та ж метасеквойя, за яку я згадувала на початку. Тому виростити їх особливо цікаво і спортивно. З насіння воно все росте дуже повільно зазвичай (доречі, хто ніколи не вирощував дерево з насіння, рекомендую почати з катальпи. От де швидкість! Більше метра за рік!). На фото гінкго, якому навесні буде 2 роки:

А це туя, якій майже рік, ну чисто комашка)))).

А отут я показувала кипарис, якому на сьогодні майже 4 роки.

Доречі, про саму посадку у спеціалістів дуже відрізняються поради. Марія Газнюк стверджує, що сіяти варто в один ящик або грядку різні рослини, вперемішку. Особливо якщо одне насіння проросте в той же рік, а друге – за 2 роки. А інший спеціаліст радить таки виділити на кожен окремий вид – окреме місце, щоб не плутати. Мені дуже цікаво, який варіант кращий, спробую обидва. А, той другий спеціаліст, то Олена Письмак, курс якої "Питомник вечнозеленых растений" я недавно пройшла, бо давно мрію зробити щось подібне, а знань не вистачало. До цього вирощувала одиничні екземпляри на підвіконні.

========================================================================

Обсадив пруд новыми растеньицами, я поняла, что снова хочу выращивать деревья из семян. Когда рисовала схему посадок, пользуясь знаниями об особенностях микроклимата вокруг пруда, увидела что нуждаюсь в конкретных деревьях и кустах. Нашла места, где можно приобрести семена. Например, собрать в ботсадах. В этом году мои запасы пополнились различными орехами и ценнім сокровищем - шишечками метасеквойи. Растение сложное (сеять не очень сложно, просто с зимовкой в ​​первые годы могут быть проблемы), но пожелайте мне удачи, я ее хочу!

Еще есть хороший опыт сотрудничества с Марией Газнюк, она - биолог и работница ботсада им.Гришка. Не раз покупала у нее семена, есть успешные результаты. Советую также ее как лектора, например можно послушать ее бесплатную лекцию. Возможно, сама лекция не похожа на захватывающий фильм, но информация в ней очень концентрированная и ценная живым практическим опытом. Обычно я лекции включаю как сопровождение к домашней работе, но эту пришлось слушать с блокнотом и ручкой - чтобы записывать ценные советы. И если это ваше, тогда очень советую целый курс Марии.

Вот после ее лекции решила в ящиках на зиму заложить орешки и барбарис, обложив полынью ямку от мышей.

Также нашла координаты интересного лесника, но он не работает с интернетом, то я отправила ему, как в старые добрые времена, письмо с подписанным конвертом, и жду прайс.

Ага, и еще интересное произошло! Кедры! Вероятно слышали о таком течение, когда люди выращивают кедры. Речь шла о сибирских кедрах. Дерево интересное, орешки вкусные. Вырастить из зернышка трудно, у меня не получалось. Ну, и плодоносить начинает это дерево на 20-й год... И вот вижу объявление, что собирается заказ на корейскую кедровую сосну. Согласно информации, дерево неприхотливое, более устойчивое к нашим климатическим условиям, орешки крупнее сибирских, да и плодоносить начнет гораздо раньше! Такому искушению я не могла не поддаться))). Кому интересно - там сбор заказа до 10 декабря, можно купить семена или и маленькие саженцы сразу.

Кедр является реликтовым деревом, то есть таким, кто пережил много тысячелетий изменений на планете. Кроме него сюда относится лиственница, гинкго, та же метасеквойя, о которой я упоминала в начале. Поэтому вырастить их особенно интересно и спортивно. Из семян оно все растет очень медленно обычно (кстати, кто никогда не выращивал дерево из семян, рекомендую начать с катальпы. Вот где скорость! Более метра в год!). На фото гинкго, которому весной будет 2 года. И туя, которой почти год, ну чисто букашка)))). А тут я показывала кипарис, которому сегодня почти 4 года.

Кстати, о самой посадке у специалистов очень отличаются советы. Мария Газнюк утверждает, что сеять стоит в один ящик или грядку различные растения, вперемешку. Особенно если одно семя прорастет в тот же год, а второе - через 2 года. А другой специалист советует таки выделить на каждый отдельный вид - отдельное место, чтобы не путать. Мне очень интересно, какой вариант лучше, попробую оба. А, тот второй специалист, это Елена Письмак, курс которой "Питомник вечнозеленых растений" я недавно прошла, потому что давно мечтаю сделать что-то подобное, а знаний не хватало. До этого выращивала единичные экземпляры на подоконнике.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *