Літераурна школа «Від вигадки до книжки»

літературна школа Як завжди, натрапила на цікавинку в інтернеті і не могла викинути з голови. Прийшлося швидко думати, де взяти гроші. Вирішила розхрабритися і заявити на весь фб, що хочу продати свої рослинки, які я розмножила. Дякую всім, хто зреагував і допоміг!

А не змогла я пройти повз оголошення про набір в літературну школу! Дивина ще у тому, що за кілька днів до натрапляння на цю інфу ми розмовляли з Катрусиною вчителькою про заміну неактуальних творів старих радянських письменників новими, написаними сучасниками, що живуть у наш час. І що хрестоматію зараз складають для початкових класів. І тут це оголошення. А потім ще допис людини з МОН, де також про хрестоматію, і прізвища там ті самі: Тетяна Стус, Сашко Дерманський, Зірка Мензатюк… Є деякі речі, в яких я проявляю слабкість характеру, і книги – то одне із. Тому пропозиція, що з дітьми позаймаються, повчать, пограються і просто познайомляться справжнісінькі автори книг, ще й відомі їм, бо ми деякі речі вже читали, ну, самі розумієте – дууууже смачна!

Так що в підсумку я зареєструвала доньку (син також дуже хотів, але…), ми відгуляли бал  і уже вночі їхали в потязі. Крім навчання нас чекало спілкування з друзями, безкоштовні музеї (натрапила на графік такий цікавий, музеї по черзі приймають відвідувачів без квитків) і просто прогулянки по Києву.

У понеділок встали рано-ранісінько і більше години добиралися по столиці до Національного музею Тараса Шевченка, де і проводилась літературна школа. Там уже збиралися діти з батьками, ми посканували трошки контингент, знайшли якусь кількість молодших (запрошувалися діти 8-12 років) і заспокоїлися. Бо я переживала, що Катя буде найменша і загубиться серед старшаків. Сам музей виглядає дуже сучасно, доречі!
літературна школа

Всередині сподобалось. Якийсь час батьки були глядачами, то ж я трошки поспостерігала.

Дітей було десь тридцять. Катя на вигляд найменша, і це, на жаль і як завжди, служить їй в мінус. Бо старші діти таки забирали увагу і ініціативу до себе, на малих не зажаючи. Навіть з сумом скажу, що були моменти, коли Катя просто розгублено стояла, і ніхто не помічав її, щоб до прикладу знайти пустий стілець. Я взагалі переживала, чи не зарано я затіяла цю участь в проекті, хоча і в діапазон віковий вона попадає, і тема їй близька… Ну, косяки першого дня є, одним словом.

Одне з перших завдань було вийти в центр залу і розповісти про себе. Оооо, моє «улюблене», як соціофоб вам кажу! І тут моє дитятко, яке, на хвилиночку, виступало аж друге з тої тридцятки, вийшло, нормальним твердим голосом (от де той голос, коли треба попросити стілець, хник!) защебетала щодо себе і зафіналила тим, що мовляв має багато талантів і приїхала сюди з ціллю набути ще один. Отаке!

А далі прийшла Тетяна Стус (Щербаченко), «хресна мама» цієї школи, учасниця реформи освіти і просто письменниця. Дуже приємна людина, цікава, позитивна. В таких руках наша література для початкових класів! Приємно, що Катя читала її твір «Пуп землі, або як Даринка світ рятувала», і навіть коли брала автограф (чудова задумка, доречі: дітям роздали листівочки, де вони можуть брати автографи,

літературна школа

уявляєте, який скарб у нас є!), то сказала про це авторці. Взагалі приємно поспілкуватися з відомою людиною, почути від неї, що не варто на свої твори казати, що вони погані, багато письменників вертаються і дописують, переробляють написане.
літературна школа

літературна школа

Далі я вже пішла, то ж тільки з програми і зі слів доньки знаю, що була Галина Ткачук. Її творів ми не читали, донька записала собі у блокнот (нижче буде список). В загальному говорили про те, де брати ідеї для творів, чи можна запозичувати щось у інших, що для нас є досвід поколінь. Поділились на команди, писали казки .

Не зважаючи на якісь мінуси процесу, перший день дитині сподобався, то ж я видихнула. А то вже була скисла, Київ пізньої осені заливає дощами, мокрими снігами, ще й нетбук ойвсьо (я достатньо нажалілася у фб, дякую всім за підтримку!).

Далі буде.

======================

Как всегда, наткнулась на изюминку в интернете и не могла выбросить из головы. Пришлось быстро думать, где взять деньги. Решила расхрабриться и заявить на весь фб, что хочу продать свои растеньица, которые я розмножила. Спасибо всем, кто среагировал и помог!

А не смогла я пройти мимо объявления о наборе в литературную школу! Странность еще и в том, что за несколько дней до попадання на эту инфу мы разговаривали с Катиной учительницей о замене неактуальных произведений старых советских писателей новыми, написанными современниками, живущих в наше время. И что хрестоматию сейчас составляют для начальных классов. И здесь это объявление. А потом еще сообщение человека с МОН, где также о хрестоматию, и фамилии там те же Татьяна Стус, Сашко Дерманский, Зирка Мензатюк ... Есть некоторые вещи, в которых я проявляю слабость характера, и книги - это одна из. Поэтому предложение, что с детьми позанимаются, поучат, поиграют и просто познакомятся настоящие авторы книг, еще и известные им, потому что мы некоторые вещи уже читали, ну, сами понимаете - ооочень вкусная!

Так что в итоге я зарегистрировала дочь (сын тоже очень хотел, но ...), мы отгуляли бал и уже ночью ехали в поезде. Кроме обучения нас ждало общение с друзьями, бесплатные музеи (наткнулась на график такой интересный, музеи поочередно принимают посетителей без билетов) и просто прогулки по Киеву.

В понедельник встали рано и больше часа добирались по столице в Национальный музей Тараса Шевченко, где и проводилась литературная школа. Там уже собирались дети с родителями, мы просканировали немножко контингент, нашли какое-то количество мелких (приглашались дети 8-12 лет) и успокоились. Я переживала, что Катя будет маленькая и потеряется среди старшаков.

Сам музей выглядит очень современно, кстати! Внутри тоже понравилось. Какое-то время родители были зрителями, поэтому я немножко понаблюдала.

Детей было где-то тридцать. Катя с виду маленькая, и это, к сожалению и как всегда, служит ей в минус. Потому что старшие дети забирали внимание и инициативу себе, на младших не обращая внимания. Даже с грустью скажу, что были моменты, когда Катя просто растерянно стояла, и никто не замечал ее, чтобы к примеру найти пустой стул. Я вообще переживала, не рано я затеяла это участие в проекте, хотя и в диапазон возрастной она попадает, и тема ей близка... Ну, косяки первого дня были, одним словом.

Одной из первых задач было выйти в центр зала и рассказать о себе. Оооо, мое «любимое», как социофоб вам говорю! И здесь мое дитя, которое, на минуточку, выступало аж второе с той тридцатки, вышло, нормальным твердым голосом (вот где тот голос, когда надо попросить стул, хнык!) защебетало о себе и зафиналило тем, что мол есть много талантов и приехала она сюда с целью приобрести еще один. Такое!

А дальше пришла Татьяна Стус (Щербаченко), «крестная мама» этой школы, участница реформы образования и просто писательница. Очень приятный человек, интересная, позитивная. В таких руках наша литература для начальных классов! Приятно, что Катя читала ее произведение «Пуп земли, или как Даша мир спасала», и даже когда брала автограф (замечательная задумка, кстати: детям раздали открыточки, где они могут брать автографы, представляете, какое сокровище у нас есть!), То сказала об этом автору. Вообще приятно пообщаться с известным человеком, услышать от нее, что не стоит на свои произведения говорить, что они плохие, многие писатели возвращаются и дописывают, перерабатывают написанное.

Дальше я уже ушла, поэтому только из программы и по словам дочери знаю, что была Галина Ткачук. Ее произведений мы не читали, дочь записала себе в блокнот (ниже будет список). В общем говорили о том, где брать идеи для произведений, можно заимствовать что-то у других, что для нас является опыт поколений. Разделились на команды, писали сказки.

Несмотря на какие-то минусы процесса, первый день ребенку понравился, поэтому я выдохнула. А то уже было скисла, Киев поздней осенью заливает дождями, мокрым снегом, еще и нетбук ойвсё (я достаточно нажалелась в фб, спасибо всем за поддержку!).

Продолжение следует.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *