Курси веломеханіків

Відразу про головне: я пройшла курс веломеханіків від компанії Veliki (це мережа прокатів+сервісів+магазинів на велосипедну тему). Почула про них, відвідавши Зелену школу більше 2-х років тому. (Якось мені не вдалося докладно написати про цю школу, лише осьо трішки.) У переліку послуг власник компанії назвав і курси веломеханіків, а також повідомив, що вони поділяються на різні рівні, і найперший з них – це якраз для користувачів велосипедів, тобто для обслуговування свого власного байка. А якщо розуміти, що я про свій велосипед лише знаю, як на ньому їздити, ну і може накачала б колеса, то очевидно, що курси такі мені б не завадили. Бо ми велосипедні прогулянки дуже любимо, про що свідчить аж цілий окремий тег «Велосипед». Але занадто далеко не їздимо, бо на випадок навіть дрібної поломки єдиний шлях – це шукати машину і везти коника додому, а там шукати майстра.

Так як у Veliki є мережа представництв в багатьох містах, то моя заявка на участь в курсах полетіла до найближчого Львову. Звідтам мені зателефонували взимку (що логічно, бо не-сезон для ремонтів), і я поїхала на ескпрес-курс (не хотілося розтягувати і жити кілька днів в готелі. Ну, може і хотілося, хіхі, але не було можливості). Майстерня в центрі, в самісінькому, на пл.Ринок (тому і обідала я там, де хотіла, вибір був, і потрапила вже ввечері в свою улюблену цукереньку на Староєврейській).

Ясне діло, що весь курс я тут не опишу. Хоча ви не подумайте, я по своїй навчальскій звичці конспект все одно писала, ага. Перелічу теми: техніка безпеки, список потрібних інструментів (дорожніх і домашніх), трансмісія (я вмію – сама робила то там – знімати ланцюг і вкорочувати його при потребі на пару «щічок»), гальма, кермова частина, колеса (тут я сама заклеювала камеру, оцими-во руками).

Основне враження від курсу: для мене після нього з одного боку велосипед перестав бути шайтан-машиною з незрозумілими механізмами, виявляється, там все – проста механіка, з болтами і всяким таким. З іншого, знаєте, як людина читає симптоми хвороб в довіднику і бачить, що все оте у неї є, так і я зараз думаю, що всі неполадки, які ми вчили, є у мого велосипеда. Переконатись чи відкинути це я ще не маю можливості, велосипед мій на зимівлі, але вже «копитом б’ю», щоб побачити його і продіагностувати поки не забула все.

Ще додала в свій віш-список такі пункти:

 • Ремнабір;
 • Запасна камера;
 • Бортувальні лапки;
 • Насос (просто я побачила, які вони існують сучасні, мій старий і поряд не валявся);
 • Вижимка для ланцюга;
 • Каліпер (тут маю сумнів в назві, записала так, а зараз намагалась перевірити правильність за допомогою Гугла, а він мені видає інші прибори. Коротше кажучи, то така спецлінійка для перевірки зношення ланцюга);

 • Спецрідина для мийки;
 • Мастило;
 • Власне мийка (така зручна штучка, ніяка шматка не конкурент);
 • Ручна щітка для мийки.

Висновок: курс пречудовий, дуже корисний, спілкування з хлопцями з майстерні – Володимиром і Костею – цікаве і змістовне.

В мене навіть деякі плани є, як дозріють – похвалюсь.

=================================

Сразу о главном: я прошла курс веломехаников от компании Veliki (это сеть прокатов + сервисов + магазинов на велосипедную тему). Услышала о них, посетив Зеленую школу более 2-х лет назад. (Как-то мне не удалось подробно написать об этой школе, только вот немного.) В перечне услуг владелец компании назвал и курсы веломехаников, а также сообщил, что они делятся на разные уровни, и самый первый из них - это как раз для пользователей велосипедов, то есть для обслуживания своего собственного байка. А если понимать, что я о своем велосипеде только знаю, как на нем ездить, ну и может накачаю колеса, то очевидно, что курсы такие мне бы не помешали. Потому что мы велосипедные прогулки очень любим, о чем свидетельствует даже целый отдельный тег «Велосипед». Но слишком далеко не ездим, потому что в случае даже мелкой поломки единственный путь - это искать машину и везти лошадку домой, а там искать мастера.

Так как в Veliki есть сеть представительств во многих городах, то моя заявка на участие в курсах полетела в ближайший Львов. Оттуда мне позвонили зимой (что логично, потому что не-сезон для ремонтов-прокатов), и я поехала на эскпресс-курс (не хотелось растягивать и жить несколько дней в отеле. Ну, может и хотелось, хихи, но не было возможности). Мастерская в центре, в самом, на пл.Рынок (обедала я там, где хотела, выбор был, и попала уже вечером в свою любимую цукереньку на Староеврейской).

Ясное дело, что весь курс я здесь не опишу. Хотя вы не подумайте, я по своей учебной привычке конспект все равно писала, ага. Перечислю темы: техника безопасности, список необходимых инструментов (дорожных и домашних), трансмиссия (я умею - сама делала это там - снимать цепь и укорачивать его при необходимости на пару «щечек»), тормоза, рулевая часть, колеса (здесь я сама заклеивала камеру, этими-вот руками).

Основное впечатление от курса: для меня после него с одной стороны велосипед перестал быть шайтан-машиной с непонятными механизмами, оказывается, там все - простая механика, с болтами и всяким таким. С другой, знаете, как человек читает симптомы болезней в справочнике и видит, что все это у него есть, так и я сейчас думаю, что все неполадки, которые мы учили, есть у моего велосипеда. Убедиться или опровергнуть это я еще не имею возможности, велосипед мой на зимовке, но уже «копытом бью», чтобы увидеть его и продиагностировать пока не забыла все.

Еще добавила в свой виш-лист следующие пункты:

 • ремнабор;
 • Запасная камера;
 • Борттировочные лапки;
 • Насос (просто я увидела, какие они существуют современные, мой старый и рядом не валялся);
 • выжимка для цепи;
 • Калипер (здесь сомневаюсь в названии, записала так, а сейчас пыталась проверить правильность с помощью Гугла, а он мне выдает другие приборы. Короче говоря, такая спецлинийка для проверки износа цепи);
 • Спецжидкости для мойки;
 • Смазка;
 • Собственно мойка (такая удобная штучка, никакая тряпка не конкурент);
 • Ручная щетка для мойки.

Вывод: курс прекрасный, очень полезен, общение с ребятами из мастерской - Владимиром и Костей - интересное и содержательное.

У меня даже некоторые планы есть, как созреют – приду хвалиться.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *