Київ червневий: Арсенал, меморіал і Співоче поле

Арсенал ідейІ знову ми у Києві були. Аж тиждень на цей раз, така ціла відпустка вийшла. У сина був табір денний (про нього окремо), а ми з донькою відводили його зранку і вирушали на звідання невідомих місць цього теплого міста. Взагалі я за цей тиждень собі придумала, що варто вирушати до Києва на тематичні прогулянки. До прикладу – театральна, бо я марю театром, люблю усі напрямки; чи може така важка, воєнно-пам’ятна, бо зустрічалися нам на шляху і меморіал голодомору – кажуть, що дуже переконливо там усе продемонстровано, і ось такий пам’ятник військовим з афганської війни…

пам'ятник воїнам Афгану

У нас був мікс з усього, про це і розповідатиму.

У перший день відпустки ми вибрали собі «Арсенал ідей», прогулянку біля Батьківщини-матері і Співоче поле з виставкою квітів. Таке було жорстке тренування відразу, що у кінці дня ногу корч хапав, як то я так нетренованою виявилася після свого хутору.

«Арсенал ідей» - то таке кількаденне дійство у приміщенні Арсеналу (гарна будівля, до речі, світла), з невисокою ціною вхідного квитка і купою безкоштовних розваг всередині. Центровою (на мій погляд) була місія знайомства дітей з музеями, але паралельно було стільки смачного-цікавого, що ми розривалися. Музейний квест діти таки пройшли, це толкова задумка – отак спровокувати цікавість (хіба що наймолодшим можна було менше завдань дати, а у них було 15, як у всіх). Завдяки цьому ми дізналися про музей історичних коштовностей України, державний музей іграшки (на фото лялька в костюмі княжої доби України)

музей іграшок

Гарне веселе завдання для найменших дав Національний музей мистецтв ім.Богдана і Варвари Ханенків: перед дитиною ставлять дзеркало і пропонують намалювати автопортрет. Я повеселилася, спостерігаючи, як Катя прикладає олівці до волосся, визначаючи відтінок свого кольору, як вона заглядала собі в очі. Портрет осьо:

автопортрет

У Національному музеї історії ВВВ Катруся поспілкувалася з солдатом, а потім він у формі чемно сів перед нею. Щоб вона його малювала. Так якось було вражаюче…

музей ВВВ

Ще окремо були квести для середнього і старшого віку.

Крім цього ми захопили увагою виставку споруд з лего, там були побудовані цілі міста, діти розглядали, батьки думали, як ж це стільки деталей можна накуплятися))).

Спробували ми себе і на ниві художника по піску

пісочна анімація

Послухали трошки концерт, запала в душу дівчинка з джазовою піснею, дуже гарно виконувала!

Була в Арсеналі і пошта Майдану. Цікаво так, можна вибрати будь-яку листівку і безкоштовно її надіслати кудись. Плата – лише обіцянка зробити якусь добру справу. У нас ще по обох дітях борг, бо наші задумані справи мають звершитися удома.

пошта Майдану

Ще була купа майстер-класів, які ми пропустили, особливо шкода щось таке з глиною, ліпили діти якісь дивні дуги, страшенно цікаво, що воно означало там?.. Також були видавництва з продажем книг, ми отримали від друзів подарунки звідти, а ще син купив собі книжку про пригоди з інформатикою.

Окремо був зал з усякими пізнавальними експонатами, як то мікроскоп, на якому можна роздивитися купюри, стіл з купою різновікових комп’ютерів, ціла кімната планшетів і айбоксів… Нереально для одного дня…

Ще нас зацікавив куточок з отакої організації:

зелена організація

Там на фото є сайт, можна сходити подивитися. Вони знайомлять людей з тематикою вирощування їжі. Гарні інсталяції були навколо, рослинки в рулончиках паперу, зафіксовані різні стадії росту від зернятка, потім проростки, вищі рослинки і вже великі, у горщиках. Син продемонстрував високий рівень знань у цій області, впізнавши майже всі (а там були помідори, огірки, буряк, базилік, баклажан і таке інше).

вирощування їжі

вирощування їжі

Далі з Арсеналу ми пішли до Батьківщини-Матері, вражаюча постать.

статуя Батьківщина-Мати

Всередину музею не ходили, залишили на наступний раз, бо то не той випадок, коли можна швиденько пробігтися. Подивились трохи техніку часів Великої вітчизняної, помилувалися видом на лівий берег Дніпра…

Співоче поле і виставка квітів були поряд з меморіалом, то ми заглянули і туди. Квіткові композиції демонстрували європейські країни, видно то був елемент святкування Днів Європи в Україні. Гарно було, так.

співоче поле

Находилися знатно, попадали спати (а жили в чудовому місці, дача з садом і ставком, хіба можна було про таке мріяти в столиці?), бо назавтра планувався довгий насичений день.

Продовження.

-------------------------

И снова мы в Киеве были. Целую неделю на этот раз, такой отпуск получился. У сына был лагерь дневной (о нем отдельно), а мы с дочкой отводили его утром и отправлялись на исследования неизвестных мест этого теплого города. Вообще я за эту неделю себе придумала, что стоит отправляться в Киев на тематические прогулки. К примеру - театральная, я брежу театром, люблю все направления; или может такая тяжелая, военно-памятная, потому что встречались нам на пути и мемориал голодомора - говорят, что очень убедительно там все показано, и вот такой памятник военным с афганской войны ...

У нас был микс из всего, об этом и расскажу.

В первый день отпуска мы выбрали себе «Арсенал идей», прогулку у Родины-матери и Певческое поле с выставкой цветов. Такя была жесткая тренировки сразу, что в конце дня ногу судорогой свело, как это я так нетренированной оказалась после своего хутора.

«Арсенал идей» - это такое многодневное действо в помещении Арсенала (красивое здание, кстати, светлое), с невысокой ценой входного билета и кучей бесплатных развлечений внутри. Центровой (на мой взгляд) была миссия знакомства детей с музеями, но параллельно было столько вкусного-интересного, что мы разрывались. Музейный квест дети таки прошли, это толковая задумка - так спровоцировать інтерес к музеям (разве что младшим можно было меньше задач дать, а у них было 15, как у всех). Благодаря этому мы узнали о музее исторических драгоценностей Украины, государственный музей игрушки (на фото кукла в костюме княжества Украины).

Хорошее веселое задание для самых маленьких дал Национальный музей искусств им.Богдана и Варвары Ханенко: перед ребенком ставят зеркало и предлагают нарисовать автопортрет. Я повеселилась, наблюдая, как Катя прикладывает карандаши к волосам, определяя оттенок своего цвета, как она заглядывала себе в глаза.

В Национальном музее истории ВОВ Катя пообщалась с солдатом, а затем он в форме вежливо сел перед ней. Чтобы она его рисовала. Так это было впечатляюще ...

Еще отдельно были квесты для среднего и старшего возраста.

Кроме этого мы захватили вниманием выставку сооружений из лего, там были построены целые города, дети рассматривали, родители думали, как же это столько деталей можно накупить))).

Попробовали мы себя и на поприще художника по песку.

Послушали немного концерт, запала в душу девочка с джазовой песней, очень хорошо исполняла!

Была в Арсенале и почта Майдана. Интересно так, можно выбрать любую открытку и бесплатно ее послать куда-то. Плата - только обещание сделать какое-то доброе дело. У нас еще по обоим детям долг, потому что наши задуманные дела должны завершиться дома.

Еще была куча мастер-классов, которые мы пропустили, особенно жаль что-то с глиной, лепили дети какие-то странные дуги, очень интересно, что оно означало там? .. Также были издательства с продажей книг, мы получили от друзей подарки оттуда, а еще сын купил себе книжку о приключениях с информатикой.

Отдельно был зал со всякими познавательными экспонатами, как к примеру микроскоп, на котором можно рассмотреть купюры, стол с кучей разновозрастных компьютеров, целая комната планшетов и айбоксов ... Невозможно для одного дня ...

Еще нас заинтересовал уголок одной организации. Там на фото есть сайт, можно сходить посмотреть. Они знакомят людей с тематикой выращивания пищи. Хорошие инсталляции были вокруг, растеньица в рулончиках бумаги, зафиксированные различные стадии роста от зернышка, затем проростки, растения повыше и уже большие, в горшках. Сын продемонстрировал высокий уровень знаний в этой области, узнав почти все (а там были помидоры, огурцы, свекла, базилик, баклажан и т.д.).

Далее из Арсенала мы пошли к Родине-Матери, впечатляющая фигура. Внутрь музея не ходили, оставили на следующий раз, потому что это не тот случай, когда можно быстро пробежаться. Посмотрели немного технику времен Великой Отечественной, полюбовались видом на левый берег Днепра ...

Певческое поле и выставка цветов были рядом с мемориалом, то мы заглянули и туда. Цветочные композиции демонстрировали европейские страны, видимо это был элемент празднования Дней Европы в Украине. Хорошо было, да.

Находились знатно, попадали спать (а жили в прекрасном месте, дача с садом и прудом, разве можно было о таком мечтать в столице?), Потому что завтра планировался долгий насыщенный день.

Продолжение следует.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *